Website gestionat de administraţia publică locală din Primăria Ludești

Mesajul comunităţii

 Venind spre sud, dinspre oraşul Găeşti, pe o şosea modernizată, după 20 de km se intră în perimetrul satului Ludeşti. Din centrul satului, pentru a se ajunge la Târgovişte, se parcurge o distanţă de 28 km spre NE şi apoi spre sud şi est., pe o porţiune de şosea modernizată de aproximativ 5 km, prin satul Potocelu şi pădurea de stejar şi vagi, ce se află spre satul Drăgăieşti, de pe valea râului Dâmboviţa, până la Dragomireşti (pe direcţia sud) şi de aici se îndreaptă spre şoseaua judeţeană, ce face legătura cu reşedinţa judeţului nostru.  {Play}

Poster Campanie

            Matematic, comuna Ludeşti este amplasată la intersecţia paralelei de 44055' latitudine nordică, cu meridianul de 25010longitudine estică. {Play}

            De vecinii comunei noastre ne despart păduri întinse de foioase şi numai de satul Hulubeşti ne leagă şoseaua comunală. La nord de comuna Ludeşti se află satul Moşteni-Greci (comuna Boţeşti, judeţul Argeş) şi comuna Tătărani din judeţul Dâmboviţa. La est se află comunele Tătărani (satul Căprioru), Măneşti, Dragomireşti şi satul Butoiu de Sus ce aparţine comunei Hulubeşti. La sud se află comuna Hulubeşti, sat Hulubeşti, iar la vest este limita cu judeţul Argeş prin comunele Bogaţi şi Dobreşti de care se leagă prin poteci şi drumuri forestiere. {Play}

            Comuna Ludeşti se compune din următoarele sate: Ludeşti cu 278 de gospodării in care se afla Consiliu Local cu Primaria Ludesti, Teleşti cu 212 gospodării, Miloşari cu 89 de gospodării, Potocelu cu 243 de gospodării, Scheiu de Jos cu 463 de gospodării, Scheiu de Sus cu 339 de gospodării. {Play}

 

Website Primaria Ludesti conform ghidului POCA - Programul Operational Capacitate Administrativa

 Mulţumesc în numele locuitorilor, Primar Ludesti: Dincă Laurenţiu-Mihail

Monitorul Oficial Local
- vezi Hotararile de consiliu local Ludesti

sau vedeti doar centralizator hotarari 2019 emise de Consiliul Local din Primaria Ludesti

 

Proiecte in derulare Primaria Ludesti - vezi categoria